Bollstanäs 1912 – 2012

Bollstanäs Egnahemsägareförening 100 år 1912 – 2012

Bollstanäs Egnahemsägareförening (BEF) bildades 1912.
Vi uppmärksammar jubilaren med den här skriften, som kortfattat beskriver vad som har hänt under de hundra åren. Fakta har inhämtats från styrelseprotokoll samt intervjuer med personer som bor eller har bott i Bollstanäs.
Mycket nöje!

Ladda hem skriften